Børnebehandling

Børne fysioterapi er relevant til børn med følgende udfordringer:
  • Børn der er langsomme til at tilegne sig færdigheder
  • Hypermobile børn
  • Motorisk urolige
  • Børn og unge med hovedpine
  • Spædbørn som har en favoritside, og måske et fladt baghoved
  • Spædbørn som ikke vil ligge på maven
  • Spædbørn som ikke vender sig fra mave til ryg og fra ryg til mave.

Motorisk usikre børn
Motorisk usikre børn, er børn der kan virke kluntede og/eller langsomme til at tilegne sig færdigheder. De kan have finmotoriske vanskeligheder eller grovmotoriske problemer, så som at holde balancen. Ofte er det børn der ikke har udviklet alderssvarende motoriske færdigheder – som for eksempel, at cykle, løbe stærkt eller hoppe i sippetov.
At være motorisk usikker er ikke en diagnose, men et udtryk for vanskeligheder hos barnet. Vanskeligheder der kan have stor betydning socialt og psykisk. Studier har vist, at der er god effekt af målrettet træning til at fremme børns motorik.

Vores fysioterapeut kan vurderer dit barns motoriske niveau og bevægemønster, og ud fra dette diagnosticerer og igangsætte interventioner, der forbedre motorikken.
Træningen foregår enten individuelt eller på små hold. Det er en ambition at barnet oplever træningen som leg og vores fysioterapeut deltager altid i legen.

Vores fysioterapeut vil kunne undersøge om det er relevant at opstarte et behandlingsforløb. Dette vil oftes bestå af udspænding af kontrakt muskulatur samt stabilitetstræning. Endvidere arbejdes der med bevidsthed af muskulaturen - spændt/afslappet, vejrtrækning samt toiletvaner/siddestilling.