Børnebehandling

Børnefysioterapi
I Arkadens Fysioterapi tilbyder vi børnebehandling til børn og unge i alderen 0-18 år, både indenfor normal- og specialområdet.
Vores børnefysioterapeut Mette Louise træner og behandler både børn med specifikke diagnoser, som fx Cerebral Parese, Autisme, ADHD og børn med forskellige syndromer. Vi træner også børn der ikke har en diagnose, men er motorisk udfordrede eller har vanskeligheder af den ene eller andens slags.
Vanskeligheder kan have stor betydning for barnet, både socialt og psykisk. Studier har vist god effekt af målrettet træning til at fremme børns motorik.

Motorisk usikre børn
Børn der kan virke kluntede og/eller er langsomme til at tilegne sig fin- eller grovmotoriske færdigheder. Ofte er det børn der ikke har udviklet aldersvarende motoriske færdigheder som fx at løbe, hoppe, cykle, kravle i legestativer, kaste med bold, lyne sin jakke, klippe lige ovenpå stregen eller holde balancen på ujævnt underlag.

Motorisk urolige børn
Børn med motorisk uro, der har svært ved at sidde stille og altid er hurtigt videre til den næste aktivitet. Disse børn har ofte svært ved at holde koncentrationen ret længe ad gangen, og kan have svært ved at falde til ro såvel om dagen, som om aftenen og ved sengetid.

Sanseprofil
Det kan i nogle tilfælde være relevant at udarbejde en specifik beskrivelse af barnets vanskeligheder. Sanseprofilen beskriver barnets evne til at bearbejde forskellige sanseinput i hverdagen, og kan være et godt redskab til at analysere, hvor barnet er udfordret på det sansemæssige område.
Denne undersøgelse er et godt arbejdsredskab til at støtte op om samarbejdet mellem forældre og institution (børnehave/skole), da man vil kunne arbejde ud fra en fælles målrettet indsats omkring barnets sansemotoriske udvikling.

Vi tilbyder desuden:

  • Vejledning omkring spædbørn, der fx har en favoritside og evt. et fladt baghoved, ikke vil ligge på maven, eller ikke kan vende sig fra ryg til mave eller omvendt.
  • Vejledning og træning til børn der er hypermobile
  • Behandling af børn og unge med hovedpine
  • Vejledning i sko og eventuelle indlægssåler

Holdtræning

  • Børnehold (for børn i alderen 3-6 år og 6-9 år)

Motorisk og sansemotorisk træning af børn med forskellige udfordringer, hvor det er en ambition at barnet oplever træningen som en leg. Træningen foregår på mindre hold, hvor børnene er sat sammen efter alder og niveau.

  • Babymotorik

Sansemotorisk træning til babyer i alderen 2-9 mdr. Mor/far deltager selvfølgelig i træningen, og du lærer hvordan du støtter dit barn i den motoriske udvikling samt stimulerer barnets sanser gennem leg, nærvær og bevægelse.