Børnebehandling

Børne fysioterapi er relevant til børn med følgende udfordringer:
  • Børn der er langsomme til at tilegne sig færdigheder
  • Hypermobile børn
  • Motorisk urolige
  • Børn og unge med hovedpine
  • Spædbørn som har en favoritside, og måske et fladt baghoved
  • Spædbørn som ikke vil ligge på maven
  • Spædbørn som ikke vender sig fra mave til ryg og fra ryg til mave.

Motorisk usikre børn
Motorisk usikre børn, er børn der kan virke kluntede og/eller langsomme til at tilegne sig færdigheder. De kan have finmotoriske vanskeligheder eller grovmotoriske problemer, så som at holde balancen. Ofte er det børn der ikke har udviklet alderssvarende motoriske færdigheder – som for eksempel, at cykle, løbe stærkt eller hoppe i sippetov.
At være motorisk usikker er ikke en diagnose, men et udtryk for vanskeligheder hos barnet. Vanskeligheder der kan have stor betydning socialt og psykisk. Studier har vist, at der er god effekt af målrettet træning til at fremme børns motorik.

Vores børnefysioterapeut kan vurderer dit barns motoriske niveau og bevægemønster, og ud fra dette diagnosticerer og igangsætte interventioner, der forbedre motorikken.
Træningen foregår enten individuelt eller på små hold. Det er en ambition at barnet oplever træningen som leg og vores børnefysioterapeut deltager altid i legen.

Afførings vanskeligheder hos børn
Vi har hos FysioDanmark Aalborg en af de førende fysioterapeuter på området for afførings vanskeligeheder hos børn. Cathrine Strandby har igennem uddannelse i udlandet erhvervet sig specialviden inden for dette område.
Har man et barn der har ufrivillig afføring eller tilbageholdnings tendens i en alder hvor de normalt er toilettrænet, kan der være hjælp at hente hos vores børnefysioterapeut.

Fysioterapi er relevant når barnet aldrig eller kun i korte peioder har haft kontrol på afføring. Har barnet mange små uheld i løbet af dagen, kan det være et tegn på at barnet ikke registrerer at tømningstrangen opstår, og derfor ikke kommer på toilettet i tide. Barnet opfanger ikke de signaler kroppen sender, hvilket kan skyldes flere ting. For eksempel kan det skyldes en muskulær dysbalance i kroppen. Disse børn har ofte en høj tonus/spænding i bækkenbunden samt de omkringliggende muskler -  hoftebøjere, inderlår og rygmuskler. Denne muskulære dysbalance vanskeliggører ofte bugpresset og børnene formår ikke at presse – men skubber i stedet mave ud.

Vores børnefysioterapeut vil kunne undersøge om det er relevant at opstarte et behandlingsforløb. Dette vil oftes bestå af udspænding af kontrakt muskulatur samt stabilitetstræning. Endvidere arbejdes der med bevidsthed af muskulaturen - spændt/afslappet, vejrtrækning samt toiletvaner/siddestilling.